زبان بدن (راهنماي تعبير حركات بدن)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

باوركردني نيست اما حقيقت دارد. كلمات در ارتباط بين انسان‌ها نقش چندان زيادي ندارند بلكه اين حركات بدن و دست و صورت هستند كه اطلاعات بيشتري را انتقال مي‌دهند. حتي گاهي اوقات كلماتي را به كار مي‌بريم كه باحركاتمان منطبق نيستند. در اين كتاب به صورت علمي، ارتباط بدون كلام مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما