وقتي پدر يا مادرت مي‌ميرد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

پسر عزاداري كه كه به تازگي مادرش را به خاك سپرده بود، نوشت: دلم مي‌خواهد كاش مي‌توانستم بازهم بچه كسي باشم. وقتي پدر يا مادري از دنيا ميرود، ما دچار رنج و ضايعه سنگيني مي‌شويم-رنج و ضايعه‌ايي همه روزه و عميق. اما با وجود چنين رنج عظيمي، اجتماعي كه در آن زندگي مي‌كنيم، توجه و همدردي اندكي در قبال افراد بزرگ‌سال مصيبت‌ديده نشان مي‌دهد. اين كتاب براي چنين تسلا و آرامشي نوشته شده‌است. توصيه‌هاي ارزشمند اين كتاب كوچك راهكارهاي بزرگي را در مقابل شما قرار مي‌دهد و به شما در رسيدن به آرامشي منطقي و آگاهانه ياري مي‌رساند. اعتقاد به پيوستن دوباره نهايي در دنياي ديگر، سرچشمه عظيمي از آرامش است. و عشق پايدار و تمام‌نشدني تو به پدر يا مادرت كامل‌ترين دليل و نشانه‌ست كه عشق به راستي از مرگ قوي‌تر است.

قیمت محصول:

9,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما