مربي‌گري در مديريت


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب در واقع با هدف يك كتاب كمك آموزشي تدوين و نگارش شده است تا در دوره‌هاي آموزشي مربوط به مربي‌گري مديريت مورد استفاده قرار گيرد. به عبارت ديگر تنها با مطالعه اين كتاب نمي‌توان انتظار تسلط به موضوع داشت بلكه به كارگيري موفقيت‌آميز فنون مربي‌گري توسط مديران محترم نيازمند طي آموزش‌هاي ضروري و هم‌چنين تمرين و ممارست است. كتاب در 4 فصل به نگارش درآمده است. فصل اول اختصاص به تعريف مربي‌گري دارد. در فصل دوم مهارت‌هايي كه مديران براي مربي‌گري نياز دارند تشريح مي‌شود. فصل سوم فرايند مربي‌گري در قالب مدل‌هاي گوناگون مورد بحث قرار مي‌گيرد و فصل چهارم به فرهنگ مربي‌گري مي‌پردازد.

10,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما