شيوه كار با چاكراها


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چاكراها نظير ايستگاه‌هاي تقويتي توليد انرژي كرده و از آن محافظت مي‌كنند. چاكراها كانون ويژه‌يي از وجود ما، يعني مركز تمام گفتار و كردار ما هستند. تشخيص چاكراها فوايد بسياري را در بر دارد، زيرا با دريافت اصول آن ابزاري براي تقويت سلامت جسماني و تندرستي خود در دست خواهيم داشت و با رشد آگاهي روحي توانايي خواهيم داشت به شيوه‌يي پربار، كه برنامه‌ريزي شده باشد، زندگي خود را در ملكوت سپري كنيم.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما