شجاع باش دختر (شهامت ترك كمال‌گرايي براي دختران)


:ویژگی‌های محصول


شرح:


«من عاشق اين كتابم! اين پيامي است به موقع براي زنان و دختران در هر سني:‌ كمال، نه تنها غير ممكن است بلكه، بدتر از آن، مخرب است. نثر بسيار روان و صادقانه اين كتاب باعث مي‌شود احساس كنيد كنار ريشما نشسته‌ايد و از داستان‌هاي خود براي هم تعريف مي‌كنيد.»

قیمت محصول:

54,000 تومان


نظرات شما