شيوه‌هاي تغيير رفتار


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب داراي چهارده فصل نسبتا كوتاه است. ساختار كتاب حاضر مشتمل بر مقدمه‌اي بر تغيير رفتار در فصل اول و سه بخش است. بخش اول مربوط به شيوه‌هاي ايجاد رفتار جديد است. چهار فصل اين بخش شامل شكل‌دهي، رهنموددهي و انتقال مهار محرك، زنجيره‌سازي و شيوه‌هاي آموزش مهارت‌هاي رفتاري است. بخش دوم به شيوه‌هاي افزايش رفتار مطلوب و كاهش رفتار نامطلوب مي‌پردازد و شامل چهار فصل كاربرد خاموشي، تقويت افتراقي، استفاده از تنبيه (محروم كردن و جريمه كردن) و شيوه‌هاي تنبيه مثبت و اصول اخلاقي تنبيه است. در بخش سوم به شيوه‌هاي تغيير رفتارهاي پيچيده پرداخته شده است و داراي پنج فصل مديريت خود، شيوه‌هاي معكوس كردن عادت، قرارداد رفتاري، شيوه‌هاي كاهش ترس و اضطراب و تغيير رفتار شناختي است...

61,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما