ساعت‌ساز نابينا


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب حاضر با اين اعتقاد نگاشته شده كه مسئله وجود خود ما كه زماني بزرگ‌ترين معما به نظر مي‌رسيد، اكنون ديگر معما نيست چرا كه پاسخ آن را يافته‌ايم. داروين و والاس اين راز را گشوده‌اند، گرچه ما نيز هنوز هر ازگاهي، پانويسي به راه‌حل آنها مي‌افزاييم. موضوع مربوط به ساخت‌هاي پيچيده است. ما حيوانات در جهان شناخته‌شده، پيچيده‌ترين چيزها هستيم. البته جهاني كه ما مي‌شناسيم بخش بسيار كوچكي از جهان واقعي است. شايد در سيارات ديگر موجودات پيچيده‌تر از ما وجود داشته باشند و شايد بعضي از آنها از وجود ما مطلع باشند.

50,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما