زبان مادر


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ما در زبان متولد مي‌شويم. بسيار پيش از آن كه حتي نطفه ما بسته شود. زباني كه امروز از آن براي بيان خواسته‌ها، نياز‌ها، رنجش‌ها، لذت‌ها، دوست داشتن‌ها و دوست نداشتن‌هايمان از آن استفاده مي‌كنيم، زندگي مستقل خود را داشته است. اما مهم است بدانيم متولد شدن در زبان يعني‌چه و چطور مي‌تواند بر دنياي رواني ما اثر بگذارد. واقعا چرا به زبان خود مي‌گوييم زبان مادري؟ چرا در روزگار ما اين‌قدر مي‌گويند و مي‌شنويم كه بايد با كودكان حرف زد و حرف‌هاي آن‌ها را شنيد، چرا كلمات معجزه مي‌كنند؟ چرا با كلمات فكر مي‌كنيم؟ همان‌طور كه عبارت مورد نظر ما زبان مادر نشان مي‌دهد، در بحث زبان، مادران نقش ويژه‌اي بازي مي‌كنند. آن‌ها اين ابزار از پيش موجود را به كودك معرفي مي‌كنند و مي‌توانند در سال‌هاي رشد كودك، استفاده او از اين ابزار را تسهيل يا در مسير آن مانع ايجاد مي‌كند.

12,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما