تفكر زائد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تفكر زائد پندار و توهمي است كه در لباس انديشه متجلي ميگردد. تا زماني كه اين نوع تفكر و در حقيقت توهم حاكم بر ذهن است زندگي و هستي انسان در ابري از تيرگي خواهد گذاشت بي‌هيچ هدف و مسير روشن و بدون كمترين تسلط بر زندگي.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما