فروش لوكس


:ویژگی‌های محصول


شرح:

از آنجايي كه تصميم گيري كار ساده اي نيست، مشتريان نيازمند كمك هستند. نقش مشاور فروش، كنترل پاياني فروش نيست. همچنين فروش در ارتباط با كمك به مشتري با هدف غلبه بر ترديدها و دستيابي به اهدافي است كه گاهي خود آن‌ها نمي‌دانند كه اين اهداف را دارند يا حداقل براي خود آن‌ها واضح و شفاف نيست. به عنوان يك مشتري، قطعاً مي‌توانيد لذتي را به ياد بياوريد كه توانستيد بر ترديد بلندمدت خود غلبه كرده و تصميم نهايي خود را اتخاذ نماييد. از آنجايي كه شما مي دانستيد كه تصميم درست را گرفته ايد و كمكي در اين فرآيند داشته‌ايد، او نقش مسكن را ايفا كرده است. تصميمات كمي را مي‌توان بدون كمك مشاور فروش اتخاذ كرد. مشاوران فروش بايد داراي صلاحيت خاصي به منظور كمك به مشتري در فرآيند تصميم‌گيري احساسي، پيچيده و طولاني باشند. اين صلاحيت مستلزم داشتن دانش، ترجيحاً كارداني عملياتي و آگاهي درباره رفتارهاي درست است. هدف ما نشان دادن به شما درباره چگونگي موفقيت با رويكردي نوآورانه در فروش به مصرف‌كننده است. بعد از آن شما يك مشاور فعال فروش خواهيد شد كه به منظور دستيابي به بهترين نتيجه موفقيت را تحت كنترل دارد.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: