عادت هشتم (از تأثير گذاري تا عظمت)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب، ادامة كتاب موفق هفت عادت مردمان مؤثر است كه قدرت بعد سوم 7 عادت را كه با دانش عصر جديد كاركنان هماهنگي دارد، مي‌شناساند. عادت هشتم، يافتن صداي خود و كمك كردن به ديگران است تا آنها هم صداي خود را بيابند. عادت هشتم گذرگاهي به جنبة اميدبخش واقعيت امروز است. اين نقطة مقابل درد و رنج و ناراحتي است كه پر از اميد، هوش و فراست، با طبيعتي انعطاف‌پذير و با توانايي تمام نشدني براي رسيدن به وضعيت بهتر است.

قیمت محصول:

91,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما