پاكي وخطر (تحليلي از مفاهيم ناپاكي و تابو)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

انسان‌شناس برجسته، مري داگلاس، در اين كتاب يكي از توانايي‌هاي شناختي انسان به نام مقوله‌بندي را در قالب تفسيري نمادين از قواعد پاكي و ناپاكي در فرهنگ‌هاي مختلف بررسي كرده است و با آوردن نمونه‌هاي مختلف از ميدان‌هاي تحقيقاتي مردم‌شناختي به‌خوبي نشان داده است كه نه‌تنها جامعه و فرهنگ بر آنچه وارد ذهن ما مي‌شود تأثير مي‌گذارند، بلكه شيوه‌اي كه جهان در ذهن ما سازمان مي‌يابد و مرزبندي مي‌شود نيز متأثر از جامعه‌ و فرهنگي است كه در آن زندگي مي‌كنيم. به عبارت ديگر، اقدام ما در برقراري نظم در جهان، در واقع كنشي اجتماعي است كه ما نه در مقام فرد يا انسان، بلكه به‌مثابه موجوداتي اجتماعي دست به آن مي‌زنيم. داگلاس در اين كتاب به ما مي‌گويد چگونه تخطي از مرزهاي پاكي و نظم اجتماعي كه در شبكه‌اي از معناها و الگوهاي فرهنگي شكل مي‌گيرند مي‌تواند فرد را از نظر اجتماعي و رواني در معرض خطر ناپاكي و آشفتگي قرار دهد. رويكرد نويسنده در اين كتاب مي‌تواند ما را به فهمي از قواعد پاكي برساند كه بر حيات عرفي و مذهبي تمام جوامع قابلِ‌‌ اعمال است.

قیمت محصول:

94,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: