نداي درون (فراخوان نهايي شما)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در حالي كه خودتان را غرق مطالعه اين كتاب مي‌كنيد، معنا و مفهوم داستاني كه از زبان نويسنده در ابتداي اين كتاب نقل شده است براي شما به تدريج روشن‌تر و روشن‌تر خواهد شد. شما در ژرفاي وجودتان فراخوان نيرومندي را براي بازگشت به حيطه معنويت احساس مي‌كنيد. اين فراخوان هم اكنون نيز در زندگي شما فعال است زيرا در غير اين صورت در اين لحظه مشغول خواندن اين جمله‌ها نبوديد. از شما مي‌خواهم به نداي دروني خود توجه كنيد و سعادت نابي را احساس كنيد كه در انتظار شماست. اين سعادت زماني نصيب‌تان مي‌شود كه زندگي سرشار از معنويت را به واقعيت وجودي خود تبديل كنيد.

99,900 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما