يونگ بوبر و تائوئيزم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هر دو مقاله اين كتاب از كتابي با عنوان تاثيرات شرقي بر فلسفه غربي برگزيده شده‌اند. مقاله نخست از هرولد كوارد استاد سابق مطالعات اديان در دانشگاه ويكتورياي كاناداست. در واقع مك‌في آن را از كتابي كه كوارد درباره تاثيرات انديشه‌هاي شرقي بر كارل گوستاو يونگ نوشته بود، انتخاب كرده و در مجموعه خود آورده است. مقاله دوم نيز بازنگاري ايرنه ابر محقق لهستاني از مقدمه‌اي است كه پيشتر آن را بر ترجمه بوبر و همكارش از حكايت‌هاي چيني نوشته بود. ابر در حوزه مطالعات چيني و بويژه روابط يهودي چيني صاحب‌نظر است و در اين مقاله نيز با انصافي عالمانه به ارزيابي تاثيرات انديشه‌هاي چيني بر دوره‌هايي از زندگي علمي و انديشگي مارتين بوبر پرداخته است. ممكن است همچنان كه اين دو نويسنده از خوانندگان انتظار دارند با خواندن اين دو مقاله، لازم ببينيم كه برخي آثار يونگ و بوبر را مجددا مطالعه كنيم و براي فهم درست‌تر قرائتي كه يونگ و بوبر از انديشه‌هاي چيني داشتند، دقت و تامل بيشتري بورزيم.

قیمت محصول:

7,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما