باور كنيد تا ببينيد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب به اصولي اشاره مي‌كند كه سطح فكر و افق ديدتان را بسط و گسترش خواهد داد و دنياي ذهني شما را- كه تا به حال تصوري ديگر از آن داشتيد- دگرگون خواهد ساخت. اين كتاب دربارة دگرگوني است. محور و مبناي اين مبحث آن است كه انسان بسيار فراتر از اين قالب فيزيكي است و هوش و خردي عظيم بر او و ساير اشكال جهان حاكم است و بر اوست كه از نيروهاي نهفته در ذات و هوش بيكران خود استفاده كند و آن را به خدمت درآورد. ما مي‌توانيم به بخش نامرئي وجودمان متصل شويم، به دلخواه از ذهن خود استفاده كنيم و به نيروي شگرف قدرتي فراتر پي ببريم.

قیمت محصول:

85,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما