توان‌بخشي شغلي و حرفه‌اي معلولين


:ویژگی‌های محصول


شرح:

معلوليت با آغاز زندگي انسان همزمان است و با رشد صنعت و ماشيني شدن انجام كارها و وقوع جنگ‌ها تعداد معلولين در حال افزايش است. امروزه تعداد قابل توجهي از جمعيت جهان به نوعي معلولند و براي گذراندن يك زندگي عادي به ياري سازمان‌ها و موسسات ذيربط جامعه نيازمندند. كتاب حاضر در هشت فصل به طور مختصر تنظيم گرديده و به تمام كساني كه به نوعي با توان‌بخشي شغلي معلولين سر و كار دارند توصيه مي‌شود.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما