كتاب جامع رضايت جنسي همسران (عوامل و موانع)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

غريزه جنسي و لذت شهواني از نيرومندترين تمايلاتي است كه براساس مشيت حكيمانه الهي در نهاد بشر گذاشته شده و رمز سلامت و تداوم زندگي انسان است. پاسخ‌گويي به اين غريزه و چگونگي ارضاي آن، هم از مسائل مهمي است كه از ديرباز، ذهن‌هاي انديشمندان را به خود مشغول‌كرده است. از نخستين دلايل تشكيل خانواده و شايد مهم‌ترين آن‌ها نيز ارضاي نياز جنسي زن و مرد است و همسران از آغاز پيمان زناشويي تا پايان آن، به ارتباط جنسي با يكديگر نيازمند هستند. در واقع، فعاليت جنسي بخش مهمي از زندگي زناشويي است كه عامل پديدآمدن بسياري از انگيزه‌ها، تحرك‌ها و رفتارهاي ديگر خواهد بود. همچنين روابط جنسي رضايت‌بخش ميان همسران علاوه بر آثار مثبت فردي، بقاء و آرامش خانواده و پرورش فرزندان و همچنين پيشگيري از بسياري از انحرافات در جامعه را درپي‌خواهد داشت. از اين‌رو ارضاي صحيح نياز جنسي همسر از وظايف مهم همسران در محيط خانواده است. به‌همين منظور نظريه‌پردازان برنامه‌هايي را با هدف كمك‌رساني به تأمين رضايت همسران مطرح كرده‌اند كه به‌كارگيري اين برنامه‌ها به رضايت جنسي همسران كمك شاياني خواهدكرد. جامع‌نبودن تحقيقات صورت‌گرفته و اسلامي‌نبودن برخي از پژوهش‌هاي نظري در اين‌باره نشان مي‌دهد كه بايد تحقيق جامعي درباره رضايت جنسي همسران صورت گيرد. در اثر حاضر بعد از اشاره به كليات، عوامل، موانع و آثار رضايت جنسي همسران به‌صورت مفصل و جامع بررسي شده است.

قیمت محصول:

85,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما