هويت ديني برنامه درسي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

طراحي و تدوين برنامه‌هاي درسي مدارس و دانشگاه‌ها بر اساس مباني فلسفي اسلامي يكي از ضرورت‌هاي عرصه علم و تربيت در جمهوري اسلامي ايران است. بي‌ترديد هر كشوري مطابق فلسفه حاكم خود تلاش مي‌كند كودكان، نوجوانان و جوانان خود را هم‌سو با آرمان‌ها و اهداف مقبول پرورش دهد تا بتواند جامعه مطلوب خود را به وجود آورد. در اين عرصه، برنامه درسي وسيله تاثيرگذاري است كه آثار و نتايج آن به رفتار يادگيرنده تبديل مي‌شود و هويت معيني را ايجاد مي‌كند. طبق قاعده فوق، فلسفه تربيت اسلامي كه ريشه در نقل و عقل دارد مبناي قوي براي برنامه درسي با هويت ديني است كه با ساير برنامه‌ها تفاوت اساسي دارد.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما