اصول دراكر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مديران هنوز با اين واقعيت روبرو نشده‌اند كه قدرت زيادي دارند و قدرت بايد حساب پس بدهد و بايد مشروع باشد. اولين نشانه افول يك صنعت فقدان جذابيتش براي كاركنان شايسته، توانا و بلندپرواز است. بحران‌هاي تكراري، عارضه‌اي ناشي از شلختگي و تنبلي است. حفظ افراد نامناسب در شغلي كه نمي‌توانند انجام دهند، محبت نيست؛ بي‌رحمي است. يك شركت سالم، يك دانشگاه سالم، يا يك بيمارستان سالم نمي‌تواند در جامعه بيمار ادامه حيات دهد. مشتري «محصول» نمي‌خرد، بلكه آنچه را كه محصول برايش انجام مي‌دهد مي‌خرد.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما