توهم آگاهي (چرا هيچ‌گاه در انديشيدن تنها نيستيم‌)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

همه‌ي ما با اين توهم زندگي مي‌كينم كه بيشتر آن‌چه حقيقت دارد ،مي‌دانيم . انسان‌ها جوامع و فناوري‌هاي بسيار پيچيده اي را به وجود آورده اند ، اما بيشتر ما حتي نمي‌دانيم يك قلم يا يك توالت فرنگي چطور كار مي‌كند ؟ با وجود درك اندكمان ،چگونه اين همه دستاورد داشته ايم ؟ ذهن انسان هم مي‌تواند جلوه اي درخشان داشته باشد و هم اسف‌بار . ما نهاد‌هاي دموكراتيك خلق كرده ايم ، روي ماه ايستاده ايم و ژنوم خود را توالي داده ايم ، با اين حال هركدام از ما گاهي اوقات افرادي غير منطقي ، مستعد خطا و بيشتر اوقات حتي نادان هستيم . بسياري از ما بخش قابل توجهي از زندگي خود را به عمد در توهم به سر مي‌بريم . توهمات مي‌توانند ما را به انجام كارهايي ترغيب كنند كه در شرايط عادي انجام نمي‌دهيم . آيا اين كار اشتباه است ؟ آيا واقعا بايد توهمات خود را به حداقل برسانيم ؟ شما با اجتناب از توهم ، از آنچه مي‌دانيد و نمي‌دانيد آگاه خواهيد شد و اين در نهايت مي‌تواند به شما در دستيابي به اهدافتان كمك كند .اين كتاب در برنامه‌ي تلويزيوني كتاب‌باز معرفي شده است.

95,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما