جاده آرامش (حكايت 1 رهرو)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

همچون گوهر درخشان كه از دل تخته‌سنگي تيره و ناهموار، با دستان سنگ‌تراش نمايان مي‌شود تو نيز درون خود گوهري داري، به نام من (خودت) و تنها خود تو مي‌تواني با حركتي دروني، گوهر خود را بيابي. سنگ تويي! سنگ‌تراش تويي! گوهر تويي! و مسير جاده آرامش، مسيري‌ست كه...‌

قیمت محصول:

17,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما