اينك رهايي (ترجمه و تحقيق در سوتراهاي پاتانجالي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب رويكردي متفاوت به درك سوتراهاي پاتانجالي است. رساله‌اي متعلق به بيش از دو هزار سال پيش كه مهم‌ترين گفتار خودشناسي در فرهنگ معنوي هند باستان تلقي مي‌شود. در اين كتاب حول عمده‌ترين موضوعات سوتراها، يعني مفهوم حيات و زندگي، رنج و درد، من جعلي و حقيقي، و وصول به سرمستي و آرامش صحبت مي‌كنيم. همچنين ترجمه نسبتا ساده‌اي از متن نيز ارائه مي‌شود تا پژواك حكمت مستور در اين فرازها را بر ساختارهاي فكري جديد و مكاتب و جنبش‌هاي نوين تفكر وارسي كرده، سرانجام پاسخ اين سوتراها را به عميق‌ترين خواسته‌هاي فطري بشر، كه خارج از محدوديت زمان و مكان ريشه دارد، پيدا كنيم.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما