مزاج‌شناسي براي همه


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مزاج‌شناسي يكي از مهمترين فنون تشخيص در طب باستاني ايران است. بنابر فلسفه يونان دنياي پيرامون ما از تاثير عناصر چهارگانه (خاك-آب-هوا-آتش) بر يكديگر به وجود آمده است. از تاثير عناصر چهارگانه بر يكديگر در بدن انسان چهار خلط (صفرا، سودا، بلغم و خون) به وجود مي‌آيد. در بدن هر انساني يكي از اين اخلاط بر ساير اخلاط غلبه دارد كه مزاج غالب ناميده مي‌شود. گرمي، سردي، رطوبت و خشكي نه تنها در بدن انسان هست بلكه در تمامي اجزا موجود در طبيعت (گياهان، حيوانات و ...) وجود دارد و تمامي اين اجزا در سلامتي و بيماري انسان موثر است.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما