روان‌شناسي زندگي (زندگي درماني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

عنوان اين كتاب، روان‌شناسي زندگي و زندگي درماني است. بر اساس سوابق آموزشي، پژوهشي و مشاوره اي نگارنده، چنين عنوان جديدي در حوزه روان‌شناسي انتخاب و تدوين شده است. هدف اصلي كتاب اين است كه بتواند دامنه زندگي افراد را گسترش داده و نگاه آن‌ها را نسبت به معنا و مفهوم زندگي، هم از لحاظ كمي و هم از لحاظ كيفي، تغيير دهد. محتواي كتاب طوري تدوين شده است كه مي‌تواند به عنوان يك واحد درسي مستقل در دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و پژوهشي قابل استفاده باشد. علاوه بر آن، در دروسي، چون روان‌شناسي عمومي، نظريه‌هاي مشاوره و روان درماني ، آسيب شناسي رواني، بهداشت رواني، تشخيص و درمان، روان‌شناسي اجتماعي، روان‌شناسي سالمندي، روان‌شناسي سلامت،انگيزش و هيجان، نظريه‌هاي شخصيت و از اين قبيل، قابل استفاده است.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما