آسيب‌شناسي رواني زندگي روزمره


:ویژگی‌های محصول


شرح:


آسيب‌شناسي رواني زندگي روزمره به احتمال زياد در آشنا كردن مردم با روانشناسي از همه كتاب‌هاي ديگر موثرتر بوده است. فرويد آگاهانه اين كتاب را در آغاز قرن براي خوانندگان معمولي نوشته با چاپ نسخه‌هاي جديد، مدام شرح‌ها و ماجراهاي تازه‌اي به آن افزود، بي آن كه هيچ تغييري در نظريات پايه‌اي كارش ايجاد كند. عجبا كه با اين كه در ميان آثار فرويد كمتر اثري چون اين كتاب تجديد چاپ و خوانده شده، ترجمه آلن تايسن براي اولين بار كل متن را به شكل كامل و در نسخه نهايي به انگليسي ترجمه كرده است. در اين اثر با مثال‌هاي كوتاه و به غايت جذاب، با شرح حال ساده اما متقاعدكننده مسائلي مواجه مي‌شويم كه براي همه ما آشنا هستند: فراموشي ناگهاني اسامي خاص، رشته كلمات، برداشت‌ها و قصد و نيت‌ها. خاطرات «پوشان» و خاطرات كودكي، خام‌دستي‌ها و اشتباهات ديگر، و نيز همه آن اشتباهات كوچك و زباني و نوشتاري‌اي كه «لغزش‌هاي فرويدي» نام گرفته‌اند.

قیمت محصول:

115,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما