كتاب همراه رفتار درمانگر عقلاني هيجاني 240 نكته


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب همراه رفتار درمانگر عقلاني‌ هيجاني، بسياري از جنبه‌هاي عملي و نظري رفتاردرماني عقلاني‌ هيجاني را كه گاهي اوقات ناديده گرفته مي‌شود، يادآوري مي‌كند.مثل: 1) بيش از اكثر رويكردهاي ديگر، رواني تربيتي است. 2) در صورت استفاده صحيح و مناسب، آموزشي و سقراطي است. 3) عقلاني هيجاني‌ رفتاري است. 4) پذيرش را به مراجعان ياد مي‌دهد نه تسليم شدن را. 5) پذيرش رفتار مراجعان به معناي ناديده گرفتن اعمال قبيح و نكوهيده آنها نيست. 6) اما چرا بقيه‌اش را خودتان نخوانيد.

4,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما