كتاب بيداري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يك روز نو، صفحه‌اي سفيد است كه در آن چيزي نوشته نشده است، اما فرصت‌ها و امكاناتي بي‌شمار در آن يافت مي‌شود. زندگي زمين بازي فرصت‌هاست. فقط كافي‌ست نقش خود را در اين بازي بداني،‌ وقتي كه تو نقش خويش را ايفا مي‌كني، همه هستي با تو همكاري مي‌كند تا تو را به اوج بازي زندگيت برساند. وقتي تو به اوج قله‌ي بازي زندگي خويش مي‌رسي، ديگر جهان مثل سابق نخواهد بود. اين گونه است كه تو دنيا را دگرگون مي‌كني. هنگامي كه به نقش حقيقي خويش واقف شدي، بهتر است جزئيات بي‌اهميت زندگي را فراموش كني. مهم آن است كه ميان تو و خدا چه مي‌گذرد. آري،‌ تنها همين نكته مهم است. باقي، بهانه‌اي بيش نيست.

قیمت محصول:

99,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما