سرعت اعتماد (عامل دگرگوني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب سرعت اعتماد، درمان عملي، قابل ارزيابي و مطمئن براي موضوع بسيار مهم اعتماد است و مطالب آن فقط به تجربه‌هاي داستاني و شخصي محدود نمي‌شود، بلكه با تكيه بر پژوهش‌هاي عملي از آن حكايت دارد كه سرعت اعتماد چگونه ممكن است در روابط افراد و معادلات مهم درون سازمان‌ها و روابط مربوط به آن وارد شود. برعكس آنچه بيشتر مردم مي‌پندارند، اعتماد كيفيتي لطيف و فريبنده نيست كه يا از آن برخوردار باشيد يا نباشيد، بلكه اعتماد سرمايه‌اي عملي، عيني و قابل پيگيري است كه مي‌توانيد آن را خيلي سريع‌تر از آنچه فكرش را بكنيد خلق كنيد.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما