روان‌درماني و معنويت


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

«ويليام وست» با بررسي رابطة بين معنويت و مكاتب اصليِ درمانگري، به روشني بين هدايت معنوي و درمان‌هاي ويژه تمايز قائل مي‌شود و براي كمك به درمانگران، افزايش آگاهي آنان نسبت به مسائل معنوي و هدايت آنها به سمت استفاده از دخالت معنويت در درمان، راهكارهاي عملي را ارائه مي‌دهد. كتاب روان‌درماني و معنويت با استفاده از پژوهش‌هاي اخير كه توسط مؤلف انجام گرفته، تأليف شده و مثال‌هاي موردي براي درك بيشتر موضوع در آن به كار رفته است.

44,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما