بازي پردازي با رويكرد آنلاين


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چرا اين كتاب را بايد حتما مطالعه كنم؟ پوشش رويكرد بازاريابي آنلاين در بازي‌پردازي به شكل عملياتي ارائه مدل‌هاي بازي‌پردازي در سطح مصرف‌كننده (B2C) و در سطح كسب و كار (B2B) ارائه چارچوب علمي براي اندازه‌گيري بازي‌پردازي تشريح علم بازي‌پردازي به شكل آكادميك و فني پوشش تمام مدل‌هاي مطرح بازي پردازي در بازاريابي...

قیمت محصول:

40,000 تومان


نظرات شما: