اصول بنيادي خرد


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

چگونه كسي جرأت مي‌كند كتابي درباره خرد بنويسد. اين امر حتمي است كه عقل با مسن‌تر و عاقل‌تر شدن ارتباط دارد. يك شراب خوب با گذشت زمان، رسيدن و پختگي به‌دست مي‌آورد. شما نمي‌توانيد فرآيند سالمندي را در شراب شتاب بخشيد. با افزايش سن اطلاعات شما بيشتر مي‌شود، بيشتر تجربه پيدا كرده‌ايد، بيشتر آموخته‌ايد، بيشتر اشتباه كرده‌ايد. وقت بيشتري براي صحبت با ديگران داشته‌ايد و از تجارب آن‌ها آموخته‌ايد. همه اين‌ها به زمان نياز داشته است. شايد «عقل» صرفاً يك راه سخاوتمندانه گفتن اين مطلب است كه سالخوردگي داراي مزيت‌هاي است در حالي كه به‌نظر مي‌رسد در بيشتر موارد سالخوردگي فقط همراه با زيان بوده باشد. بدين ترتيب به‌تدريج به اين نتيجه مي‌رسيم كه معادل قرار دادن عقل با سن جاي ترديد دارد. با توجه به اين‌كه بعضي سالمندان اصلاً عاقل نيستند و بسياري از جوانان فراتر از سن‌شان خردمندند. آيا بايد منتظر شويد پير شويد تا دانا و خردمند گرديد؟

8,900 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما