گروه‌درماني براي معتادان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

سابقه مصرف مواد مخدر به قدمت زماني كه بشر به خواص طبي برخي گياهان پي‌برد و متوجه تغيير احساسات و هيجانات پس از مصرف آن‌ها شد برمي‌گردد به تدريج سوء مصرف مواد جزيي از اسلوب زندگي شد. در اين ميان برخي از مواد ماندگاري مقبوليت و شيوع بيشتري پيدا كرد مثل مواد افيوني ،الكل، سيگار حشيش ، كوكائين و ...

قیمت محصول:

75,000 تومان


نظرات شما