صداي الاكلنگ


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

زندگي او چيزي نيست جز نوشتن. هميشه دست به قلم است. كريستيان بوبن در چشم بر هم زدني، كتابي سراپا نامه مي‌سازد. همه نامه‌ها نادر و گران‌مايه است. خطاب به مادرش، دوستش، ابري و سوناتي‌ست. همچنين خطاب به ريوكان شاعر، كشيش و عابد ژاپني و نبوغ كودكي. در اين آثار، نامه، محرم اسرار است، صندوقچه چيزهاي ديده و دوست داشته شده. بزرگداشت سادگي و معجزه وجودي‌ست و از صفحه‌اي به صفحه‌اي ديگر، ما را به انديشه و تفكر وامي‌دارد. كريستيان بوين در شهر كروزو به دنيا آمد. اين نويسنده تاكنون حدود پنجاه اثر به چاپ رسانده است كه عناوينشان چند صدتايي درخشاتي را ترسيم مي‌كند.

15,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما