صداي الاكلنگ


:ویژگی‌های محصول


شرح:

زندگي او چيزي نيست جز نوشتن. هميشه دست به قلم است. كريستيان بوبن در چشم بر هم زدني، كتابي سراپا نامه مي‌سازد. همه نامه‌ها نادر و گران‌مايه است. خطاب به مادرش، دوستش، ابري و سوناتي‌ست. همچنين خطاب به ريوكان شاعر، كشيش و عابد ژاپني و نبوغ كودكي. در اين آثار، نامه، محرم اسرار است، صندوقچه چيزهاي ديده و دوست داشته شده. بزرگداشت سادگي و معجزه وجودي‌ست و از صفحه‌اي به صفحه‌اي ديگر، ما را به انديشه و تفكر وامي‌دارد. كريستيان بوين در شهر كروزو به دنيا آمد. اين نويسنده تاكنون حدود پنجاه اثر به چاپ رسانده است كه عناوينشان چند صدتايي درخشاتي را ترسيم مي‌كند.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: