فريب ايكاروس


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هيچ چيز از روياهاي تحقق‌نيافته غم‌انگيزتر نيست. پرواز نزديك به خورشيد ارزش سقوط را دارد. بهاي شكست در برابر بهاي دست به كار نشدن عددي حساب نمي‌شود. لذت پرواز فقط به افرادي مي‌رسد كه جرات پريدن داشته باشند.

قیمت محصول:

46,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما