اصول ارتباطات براي داميز


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مهارت در برقراري ارتباطي شفاف و جسورانه و همراه با تعهد رمز موفقيت در كار و زندگي شخصي است. اين كتاب راهنما ترس از برقراري ارتباط را از بين مي‌برد و شما را در انتخاب و استفاده هوشمندانه از كلمات و زبان بدن در هر موقعيتي ياري مي‌كند.

قیمت محصول:

32,500 تومان


نظرات شما