اصول بازاريابي و فروش مسكن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

عدم حضور مديران حرفه‌اي بازاريابي و فروش سبب شده است تا نقش كمرنگي از آن‌ها در ذهن شركت‌هاي ساختماني باقي بماند. در صورتي كه اگر سيستم بازاريابي و فروش مسكن با برنامه‌ريزي اصولي و علمي مديريت شود، شاهد تحولي بزرگ در صنعت ساختمان خواهيم بود. استراتژي شركت بزرگ ساختماني براي شركت‌هاي كوچك ساختماني قابليت انطباق ندارد. شركت‌هاي كوچك با تكيه بر دو محور بازگشت سرمايه و سود، استراتژي كوتاه مدت را تدوين مي‌كنند. برنامه‌ريزي بازاريابي بايدها و نبايدهاي بازار را به ما مي‌شناساند و در برابر تهديدهاي احتمالي شركت را مقاوم مي‌كند و تقريبا همه اجزاي شركت را در زير يك هدف واحد جمع مي‌كند. در برنامه بازاريابي هيچ بخشي جدا از ديگر بخش‌ها نيست و همه‌ي بخش‌ها به‌گونه‌اي مكمل يكديگرند.

قیمت محصول:

16,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما