آگاهي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب از دو بخش تشكيل شده است. بخش اول كه شامل هشت فصل مي‌باشد، به تشريح ماهيت و نحوة عملكرد مفهوم ”خود“ اختصاص دارد و سعي دارد به مخاطبان كمك كرده تا از اين طريق بتوانند يك رابطه دقيق و روشن و صحيح با خود برقرار كرده و در صورت لزوم در جهت تغيير يا اصلاح مسائل ناشي از آن گام بدارند. قسمت عمده‌اي از مطالب اين بخش در قالب سؤال و جواب تدوين شده است. بخش دوم به تعريف موانع رهايي و موضوعاتي كه به تقويت شوق و رغبت ما براي رهايي كمك مي‌كنند، مي‌پردازد.

قیمت محصول:

41,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما