كالكي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

جنبه‌هاي تخيلي كتاب كالكي از ديگر آثار ويدال بيشتر و قوي‌تر است. داستان كاملا متأثر از اوضاع و نگراني‌هاي اجتماعي آمريكا و جهان در تاريخ نگارش آن است. در دهه‌هاي 1960 و 1970 گرايش به پاره‌اي اعتقادات مذهبي و اساطيري هندو در آمريكا و جهان پابه‌پاي تب هيپي‌گري و تب‌هاي ديگر رايج شده و مرشدان و مراداني (غالبا شياد!) به كسب و كار مشغول و مريداني (غالبا نادان!) با خواندن اوراد و پخش اوراق و پوشيدن رداهاي خاص به تبليغ و خدمت آنان مشغول بودند... . گور ويدال به اين نكته توجه دارد كه انسان‌ها تا چه حد آمادگي دارند اعتقاداتي وهم‌انگيز را كه حتي پيام و نويدي جز نابودي خود آنان ندارد بپذيرند و در راه آن، يا به عبارت ديگر در راه نابودي خود بكوشند.پ! و نيز به اين نكته توجه دارد كه بسياري از اين منجي‌ها و مسيح‌هاي خودخوانده در مرزي ميان نبوغ و جنون جز به ارضاي هوس‌هاي خودخواهانه به چيزي نمي‌انديشند و از هيچ پليدي و جنايتي رويگردان نيستند.

220,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما