كارما


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

نمايش عالم هستي كه «زندگي» نام دارد به طور تصادفي اتفاق نمي‌افتد. به نظر مي‌رسد اين يك نمايش جامع و همه‌جانبه باشد كه روي صحنه زمين در حال اجرا است و توسط يك ابرقدرت كه فراتر از درك و تصور انسان است، هدايت مي‌شود. اما يك از قوانين كائنات، قانون علت و معلول است كه آن را به اسم قانون كارما مي‌شناسند و بر اسا آن، هر عملي با يك عكس‌العمل متناسب با آن همراه است. اگر شما گوجه بكاريد انبه برداشت نمي‌كنيد. اين قانون هدف زندگي ما را كنترل مي‌كند. اعمال گذشته ما دليل زندگي كنوني ما هستند، همان‌طور كه اعمال كنوني ما، آينده‌مان را مي‌سازند.

65,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما