پندار


:ویژگی‌های محصول


شرح:

پندار داستاني است در مورد شخصي كه از راه رسيده و قادر است بياموزد كه جهان چگونه مي‌گردد و چطور مي‌توان آن را به تسلط درآورد. او فردي است متعالي و كمال يافته؛ شايد يك سيدارتا يا يك مسيح با نيرويي مسلط بر پندارهاي جهان است كه به عصر ما قدم نهاده، چرا كه او واقعيت پنهانِ آنها را مي‌شناسد.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما