مارتك (بازاريابي در عصر ديجيتال)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بازاريابي ديجيتالء بازاريابي محصولات و خدمات با كمك فناوري‌هاي جديد و ابزارهاي الكترونيكي است. به عقيده برخي از متخصصانء بازاريابي ديجيتالء اقدام جديدي است كه نيازمند روش‌هاي جديد دسترسي به مشتريان و درك رفتار آن‌ها است. لذا موفقيت در كسب‌و كار امروز مستلزم شناخت روندهاي جديد در حوزه بازاريابي و بهره‌برداري از آن هم در زمينه علمي و هم عملي مي‌باشد. به همين دليل رويكرد اين كتابء آشنا كردن پژوهشگران و متخصصان بازارايابي با مجموعه‌اي از گزارش‌ها و مقالات معتبر دنيا در زمينه بازاريابي ديجيتال است.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: