نيايش و شفاي وجود


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

نيايش كليد شفا يافتن است؛ نه فقط شفاي جسماني كه شفاي معنوي و احساسي. كتاب نيايش و شفاي وجود، به قلم ران رات، راهنمايي است براي تعالي زندگي همراه با نيايش و آميختن آن به هر حنبه‌ي زندگي روزانه، نيمه نخست اين كتاب به رابطه‌ي نيايش با پنج فرآيند شفا يافتن بر اساس آموزه‌هاي مراحل مطرح ‌شده در ادبيات عرفاني جهان مي‌پردازد و نيمه دوم آن، به روش نيايش كردن اختصاص دارد كه نتيجه‌ي سال‌ها تجربه نويسنده در عرصه‌ي دعا و شفا است. در ضمن، هر فصل كتاب شامل يك يا چند جمله‌ي دعايي و تمرين معنوي است كه با اين اهداف طراحي‌ شده‌اند تا به شما كمك كنند هر چه بيشتر به اصول نيايش كردن واقف شويد، و همچنين ياري‌تان كنند آن‌ها را به شيوه‌اي هدفمند در زندگي‌تان اجرا كنيد.

14,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما