پرورش و تقويت حسي براي كودكان داراي اتيسم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

والدين كودكان با نيازهاي خاص با چالش‌هاي زيادي در زندگي روزمره خود مواجه مي‌شوند. در سال‌هاي اخير، افزايش تعداد كودكان داراي اتيسم باعث توجه فزاينده‌اي به آنها شده است. مشاركت فعال والدين در آموزش و پرورش كودكان داراي اتيسم و ساير كودكان با نيازهاي خاص مهم‌ترين مولفه براي مداخله موثر و كسب دستاوردهاي پايدار است. كودكان داراي اتيسم دچار مشكلات حسي متعددي هستند. آنها ممكن است از هر نوع تحريك حسي (لمسي، بويايي، شنوايي، بينايي، حركتي و...) اجتناب كنند يا به شدت دنبال اين نوع محرك‌ها باشند. در هر حال، اجتناب از تحريكات باعث محروميت حسي و به تبع آن مشكلات هوشي و يادگيري كودك مي‌شود و جستجوي شديد محرك‌هاي محيطي توسط كودك، وي را در معرض خطرات و تهديدات محيطي و مشكلات رفتاري قرار مي‌دهد. در اين موقعيت‌ها، والدين دچار سردرگمي مي‌شوند و دست به آزمايش و خطا مي‌زنند كه اين كار معمولا باعث شدت يافتن مشكلات كودك، سردرگمي و در نهايت درماندگي والدين مي‌شود. استفاده به موقع از منابع آموزشي و حمايتي، كه مداخله به هنگام ناميده مي شود و داراي سطوح مختلفي است، براي پيشگيري از موراد فوق و ارتقاي سطح توانمندي‌هاي كودك و تامين بهداشت رواني خانواده، لازم و ضروري است.

قیمت محصول:

5,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما