خواهر و برادرهاي سازگار


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دعواي خواهر و برادرها در اغلب خانواده‌ها مشكلي فراگير است. به نظر كارشناسان، منشاء حسادت خواهر و برادرها به يكديگر و دعواي هميشگي‌ آنها، در ميل شديد هريك براي دستيابي به عشق انحصاري والدين نهفته است. حضور كودك يا كودكاني ديگر در خانواده، به معناي دست‌يافتن به امتيازات كمتر است، يعني صرف وقت كمتري با پدر و مادر، توجه كمتر پدر و مادر به ناكامي‌هاي او و تشويق كمتر. پس تعجبي ندارد كه بچه‌ها تا اين حد با خشونت براي اول بودن يا بهترين بودن مي‌جنگند. اين كتاب با درك جديدي كه به ما مي‌دهد، باعث مي‌شود در هنگام جنگ خواهر و برادرها احساس خشم، حماقت و ناتواني نداشته باشيم و با توسل به مهارت‌هاي جديد بتوانيم رقبا را به سوي صلح و آرامش هدايت نماييم.

قیمت محصول:

44,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما