مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي يادگيري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

علم روانشناسي شاخه‌هاي تخصصي فراواني دارد كه يكي از مهم‌ترين و قديمي‌ترين آنها يادگيري است. يادگيري از معدود زمينه‌هاي روانشناسي است كه اندك زماني پس از استقلال يافتن روانشناسي به عنوان يك نظام علمي پاي گرفت و تا كنون در گسترش دانش روانشناسي نقش بزرگي ايفا كرده است. يادگيري نه تنها به عنوان يك زمينه علمي كه به خودي خود حائز اهميت است مورد توجه صاحب نظران قرار دارد، بلكه از آنجا كه ساير رشته‌هاي روانشناسي يادگيري را اساس شناسايي مسايل مورد بحث خود مي‌دانند اين شاخه تخصصي علم روانشناسي، از همان روزهاي نخست تاسيس روانشناسي علمي، مورد توجه روانشناسي مختلف بوده است

قیمت محصول:

210,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما