مقدمه‌اي بر روانشناسي يونگ


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در كتاب كنوني، انديشه‌هاي يونگ به نحو شايسته و مقتضي توسط مصنفي معرفي شده‌است كه او نيز چون خود يونگ، تمايل مفرط به مجادلات جانبداري و علاقه ويژه‌اي به كنجكاوي‌هاي نامشخص در ذهن ناخودآگاه ندارد، بلكه به جستجوي وسيع و بسيار تسكين ناپذير در مشاهده و مطالعه خودنمايي‌هاي ذهن ناخودآگاه -از ماندلاي نامعين و تقويم‌ناپذير و ترانه‌اي از دون تا آخرين افكار برخي از متصوفين معاصر- علاقمند مي‌باشد. خواننده مي‌تواند هم از ايجاز و كيفيت ساده و ديباچه مانند اين كتاب لذت ببرد، و هم در معتبر و موثق بودن مطالب آن ترضيه‌ي خاطر يابد. اين‌چنين خواصي براي كتاب، در حقيقت جواز طبع يونگ، و مشمول ستايش و تقدير خود وي از آن مي‌باشد.

قیمت محصول:

48,000 تومان


نظرات شما