دختري از پرو


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ريكاردو نخستين بار در ابتداي نوجواني در دهه 1950 در يكي از بهترين محلات ليما با دختري آشنا مي‌شود كه او را شيليايي كوچك مي‌نامند، آشنايي‌اي كه بر سراسر زندگي او سايه مي‌افكند. در آن دوران شادي و بي‌خيالي، آن دو نيز مانند ساير نوجوانان آن زمان از شنيدن موسيقي لذت مي‌بردند و جز غم عشق نگراني ديگري نداشتند. اما آن روزها نمي‌شد پيش‌بيني كرد كه همان دختر، چند سال بعد در كوباي فيدل كاسترو به يك چريك مبارز تبديل مي‌شود و سپس در پاريس، در دوران شاد پس از جنگ، به همسري يك سياستمدار فرانسوي درمي‌‌آيد. و ريكاردو از سالي به سال ديگر و از يك كشور به كشوري ديگر با اشتياقي پايان‌ناپذير دختر آتشپاره را جست و جو مي‌كند. اين كتاب هديه‌اي غيرمنتظره به خوانندگان آثار بارگاس يوساست: يك تراژدي ـ كمدي درخشان كه در آن فرشته عشق مسير تازه‌اي ميان پاريس، لندن، مادريد و ليما ترسيم مي‌كند. زيرا دختري از پرو جغرافياي مدرن عشقي ديوانه‌وار نيز هست. اين كتاب برنده جايزه ادبي نوبل سال 2010 مي‌باشد.

قیمت محصول:

49,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما