دوستي با خدا (گفت‌و‌گويي نامتعارف)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب نگرش‌هاي انساني را مطرح مي‌كند كه در كمال گام برمي‌دارد. نويسنده با بازگويي تجربيات زندگي خود،آموخته‌هايش را با ما در ميان مي‌گذارد.او بر اين باور است كه هيچ رويدادي در زندگي تصادفي نيست و هر رويداد،آموزشي در بردارد كه ما را به هدف خود نزديك‌تر مي‌كند.او باور دارد كه خداوند پيوسته با يكايك ما سخن مي‌گويد،با ما دوست است و براي رسيدن به هدف يارمان مي‌دهد.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما