تلنگر هي بپا (چگونه سالم ثروتمند و خوشحال باشيم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مردم در دنياي واقعي، سست اراده و تنبل هستند و در مورد موضوعات مختلف اطلاعات كافي ندارند و غالبا در تصميم‌گيري‌ها دچار مشكل مي‌شوند. براي ما انسان‌ها سخت است كه فرم‌هاي برنامه بازنشستگي شركتي كه در آن كار مي‌كنيم را پر كنيم، ما فراموش مي‌كنيم كه اشتراك مجله‌ها را لغو كنيم و زماني كه برنامه‌ريزي كرده‌ايم تا ورزش كنيم، خود را بر روي مبل انداخته و در حين تماشاي تلويزيون انواع شيريني‌ها را مي‌خوريم. ما معمولا از هماهنگي وسوسه‌هاي امروز با پاداش‌هاي فردا ناتوان هستيم...

قیمت محصول:

35,000 تومان


نظرات شما