ترجيح مي‌دهم كه نه ( بارتلبي محرر و سه جستار فلسفي )


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بي‌اختيار دست به جيب بردم تا خودم هم پولم را دربياورم. تازه آن وقت يادم آمد آن روز انتخابات است. كلماتي كه تصادفا به گوشم خورده بود هيچ ربطي به بارتلبي نداشت، بلكه به پيروزي يا شكست يكي از نامزدهاي شهرداري مربوط مي‌شد. چنان غرق دغدغه ذهني خويش بودم كه خيال مي‌كردم تمام رهگذران برادوي در هيجانم شريك‌اند و در باب همان موضوع با من مناظره مي‌كنند. به راهم ادامه دادم، خرسند از اينكه همهمه خيابان بر حواس‌پرتي موقتي‌ام پرده كشيد و آن را پوشاند.

قیمت محصول:

36,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: